Sách hướng dẫn cho người sử dụng và người hỗ trợ "Xe Lăn Tay"
Ngày Tháng : 2010-01-01
Tổ chức phúc lợi xã hội của Asahi Shimbun Nhóm Vì Tương Lai Tươi Sáng của NKT

Những điểm cần chú ý:
Bất kỳ ai, không cần phải học qua chuyên môn, cũng có thể "Hỗ trợ người khuyết tật (NKT) ngồi xe lăn".Nhưng nếu bạn chỉ muốn giúp đỡ thôi mà không cần nhắc xem nên làm thế nào, thì có khi còn làm khổ người ta. Trước hết nên biết qua những qui tắc đưới đây:... 

Bấm vào đây để tải tài liệu

Nguyễn Trung, Hội NKT Tp Hà Nội