Trao Tặng Xe Lăn
Ngày Tháng : 2011-06-15
Sáng nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM đã làm lễ trao tặng 1.000 xe lăn cho người khuyết tật tại TP HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Hơn 50% trong số đó là dành cho trẻ em.

Sáng nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM đã làm lễ trao tặng 1.000 xe lăn cho người khuyết tật tại TP HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Hơn 50% trong số đó là dành cho trẻ em.

Cùng với đợt trao tặng này, Hội bảo trợ đã nâng tổng số xe lăn cấp cho người khuyết tật trong 5 năm qua lên gần 3.500 chiếc.

Mục tiêu của Hội đề ra là cung cấp xe lăn cho người tàn tật trên toàn địa bàn TP HCM, đồng thời giúp các địa phương có đông đồng bào dân tộc.

Theo thống kê sơ bộ, số người khuyết tật ở các tỉnh phía Nam còn khoảng 30.000 người, trong đó các cháu bại liệt, bại não do di chứng của chất độc màu da cam trong chiến tranh chiếm tỷ lệ khá lớn.