Hình Ảnh Trao Tặng Xe Lăn Cho Hùng
Ngày Tháng : 2011-04-05
Chỉ 2 ngày Sau khi nhận được bài viết kêu gọi của bạn hồng phương .BQT Diễn Đàn đã liên lạc với bạn Hồng Phượng để thông báo cho bạn và gia đình Hùng .

Chỉ 2 ngày Sau khi nhận được bài viết "Cần Lắm Những Tấm Lòng Nhân Ái "đăng trên web www.thapsanguocmo.org  của bạn hồng phượng .BQT Diễn Đàn đã liên lạc với bạn Hồng Phượng để thông báo cho bạn và gia đình Hùng . 

Ngày mai 2/4 BQT chúng tôi sẻ chuyển khoản cho gia đình Hùng 1 triệu đồng quyên góp đợt 1 .

Ngày chủ nhật 3/4 BQT   cùng các Tình Nguyện Viên
 Diễn Đàn Thắp Sáng Ưoc Mơ sẻ trao tặng chiếc xe lăn trị giá 3,2 triệu đồng cho Hùng .

Người đại diện cho Hùng để nhận xe lăn là bạn Hồng Phượng người đã gữi bài viết kêu gọi đến Diễn Đàn Thắp Sáng Ươc Mơ .

BQT Thắp Sáng Ươc Mơ xin chân thành cảm ơn những tấm lòng đã cùng sẻ chia với Hùng đợt 1 

Cảm ơn ông Marlin king đã tài trợ thêm một chiếc xe lăn cho Hùng Ngoài 50 chiếc xe lăn mà Diễn Đàn kêu gọi giúp đở tại Huyện Thanh Chương Nghệ An 

Tặng xe lăn cho Hùng. Hồng Phượng đại diện nhận.

Nguồn: http://thapsanguocmo.vicongdong.vn