Khung Ghế Ngồi có thắng

Hình ảnh sản phẩm:
Thông tin chính
Mã số : FS-968L
Tên sản phẩm : Khung Ghế Ngồi có thắng
Ngày đăng : 01-05-2011
Giá bán : 1.400.000đ
Thời gian bảo hành : 6 Tháng
Thông tin mặt hàng

Khung Tập đi có 4 bánh xe và có thắng, có giỏ đựng hàng và chổ ngồi.Khung Ghế Ngồi có thắng
Giá bán
1.400.000đ
Khung Tập Đi Có Ghế Ngồi
Giá bán
650.000đ
KHUNG TẬP ĐI NHÔM
Giá bán
Liên hệ