Nang, Gay 4 Chân, Baton, To

Hình ảnh sản phẩm:
Thông tin chính
Mã số : KT-D07-11
Tên sản phẩm : Nang, Gay 4 Chân, Baton, To
Ngày đăng : 01-01-2012
Giá bán : Liên hệ
Thời gian bảo hành : 6 Tháng
Thông tin mặt hàng

Sản phẩm:

KT-D07: Nạng nhôm ( 1 cây): 330.000 đ

KT-D08: Nạng Inox ( 1 cây): 330.000 đ

KT-D10: Tó Inox ( 1 cây): 330.000 đ

KT-09: Gậy 4 chân :  370.000 đ

KT-D11: Baton Inox, Baton nhôm: 270.000 đNang, Gay 4 Chân, Baton, To
Giá bán
Liên hệ