NẸP CỔ CỨNG ORBE

Hình ảnh sản phẩm:
Thông tin chính
Mã số : 020S
Tên sản phẩm : NẸP CỔ CỨNG ORBE
Ngày đăng : 22-06-2011
Giá bán : Liên hệ
Thời gian bảo hành : 0 Tháng
Thông tin mặt hàng

NẸP CỔ CỨNG ORBE

TRACHEOTOMY COLLAR ORBE

Mã số: 020S

Cỡ: S, M, L, XL

Chỉ định: Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ trong trường hợp cần mở khí quản.NẸP CỔ CỨNG H1
Giá bán
Liên hệ
NẸP CỔ CỨNG ORBE
Giá bán
Liên hệ
NẸP CỔ MỀM H1
Giá bán
Liên hệ
ĐAI CỐ ĐỊNH KHỚP VAI H1
Giá bán
Liên hệ