NẸP CHỐNG XOAY DÀI H2

Hình ảnh sản phẩm:
Thông tin chính
Mã số : 725S
Tên sản phẩm : NẸP CHỐNG XOAY DÀI H2
Ngày đăng : 23-06-2011
Giá bán : Liên hệ
Thời gian bảo hành : 0 Tháng
Thông tin mặt hàng

NẸP CHỐNG XOAY DÀI H2

LONG DEORSION SPLINT H2

Mã số: 725S

Cỡ: S, M, L, XL

Chỉ định: Nẹp chống xoay H2 chỉ định cho những trường hợp như nẹp chống xoay H1 và cần giữ thẳng chân, chống co đầu gối.ỔN ĐỊNH CỔ CHÂN H1
Giá bán
Liên hệ
NẸP ĐỆM (NGẮN, DÀI) H1, H2
Giá bán
Liên hệ
NẸP CHỐNG XOAY NGẮN H1
Giá bán
Liên hệ
NẸP CHÂN H1
Giá bán
Liên hệ